Reklamace

V případě, že chcete zadat reklamaci či uplatit své právno na odstoupení od smlouvy, postupujte dle následujících pokynů.

1. Reklamace

Pro zadání reklamace vyplňte formulář pro uplatnění reklamace a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na e-mailovou adresu obchod@gamerspot.cz. Pro odeslání reklamovaného zboží postupujte dle instrukcí uvedených ve formuláři.

2. Právo na odstoupení od smlouvy

Do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy máte právo na odstoupení od této smlouvy bez udání důvodu. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy vyplňte formulář pro odstoupení od smlouvy a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na e-mailovou adresu obchod@gamerspot.cz Pro odeslání zboží, které chcete vrátit, postupujte dle instrukcí uvedených ve formuláři.